Hội nghị triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ.

        Chiều ngày 1/10, Tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện UBND huyện  tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch , giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành đoàn thể  huyện xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quý, Phó Bí thư TT huyện uỷ; Đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện uỷ, trưởng một số phòng, ban, ngành đoàn thể huyện.

      Đồng chí Thượng Tá Phạm Văn Huynh Ủy viên BTV huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu 

 Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện công bố các Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức  và Thành lập tiểu ban Hướng dẫn xây dựng văn kiện ; Kế hoạch tổ chức xây dựng, kiện toàn văn kiện tác chiến phòng thủ của các phòng, ban , ngành đoàn thể huyện. Cụ thể xây dựng kiện toàn các văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của huyện theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban, ngành đoàn thể và địa phương. Tổng số 43 văn kiện kế hoạch trong đó: Khối cơ quan chính quyền huyện có 31 văn kiện kế hoạch; khối cơ quan đảng, đoàn thể  12 Văn kiện kế hoạch.

      Qua hội nghị giúp các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản trong quá trình chuẩn bị và soạn thảo văn kiện, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy cách, điều lệ công tác tham mưu tác chiến, đúng tiến độ, sát hợp với điều kiện thực tế chức năng nhiệm vụ của ngành, và mang tính ứng dụng cao trong diễn tập và chiến đấu trong thời gian tới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

    Đồng chí Đặng Xuân Lương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị Đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ cần đảm bảo trình tự, thủ tục, phương pháp các bước tiến hành như đã triển khai. Đồng thời, đề nghị Ban CHQS huyện với vai trò là cơ quan thường trực, cần chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy trình soạn thảo, thẩm định và thông qua hệ thống văn kiện của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; tổ chức kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện đảm bảo đúng thời gian. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện cần chủ động phối hợp với Ban CHQS huyện tiến hành xây dựng hệ thống các văn kiện của đơn vị mình đảm bảo đúng quy cách, mẫu biểu hướng dẫn; kịp thời báo cáo với Ban Tổ chức những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình soạn thảo văn kiện để thống nhất giải quyết. Đặc biệt, các ngành trong huyện cần đảm bảo thời gian xây dựng, hoàn thiện văn kiện theo như Kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Chung - Đài truyền thanh Yên Mỹ