Huyện nhà ứng dụng CNTT trong xử lý thủ tục hành chính

      6 tháng đầu năm 2021, huyện nhà đã chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

       Đến nay, 100% cán bộ, công chức huyện được tập huấn kiến thức về các phần mềm quản lý văn bản, trang bị máy tính, hệ thống mạng LAN, internet cáp quang đảm bảo việc liên thông với bộ phận 1 cửa các cấp. Trong đó có một số đơn vị không có hồ sơ xử lý trễ hạn là thị trấn Yên Mỹ, xã Đồng Than, xã Hoàn Long, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế hạ tầng,… Thời gian thực hiện phần lớn thủ tục hành chính giảm 30 đến 50% so với quy định. Nhiều thủ tục được xử lý trong ngày.

          Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”, một cửa liên thông được thực hiện đúng thời gian quy định đã giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực với người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Chung - Đài truyền thanh Yên Mỹ