Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính

 

        Ngày 18/8, Sở nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn.

        Tại huyện nhà, cùng với tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm nhà văn hóa huyện còn có 3 điểm cầu tập trung tại các xã: Giai Phạm, Trung Hưng và xã Hoàn Long. Tham gia tập huấn có trên 130 đại biểu là trưởng các phòng, ban chuyên môn ở huyện, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ, trưởng thôn ở cơ sở.

       Tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại các lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở, ban, ngành tỉnh và của từng UBND cấp huyện, cấp xã. Qua đó, cũng quán triệt rõ mục tiêu, yêu cầu của lớp tập huấn đối với các các giảng viên, học viên tham dự.

       Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về thực hiện các kỹ năng như: cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính; Nhiệm vụ nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, cấp xã, thị trấn, phường....

      Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở, chỉ số đánh giá nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Hưng Yên xếp hạnh 22 toàn quốc. Năm nay, tỉnh Hưng Yên chọn Yên Mỹ để đánh giá chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp huyện.

 

Thành Luân - Đài truyền thanh Yên Mỹ