Công văn: Về việc không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2022 và quản lý, baỏ vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 huyện Yên Mỹ

Công văn: Về việc không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2022 và quản lý, baỏ vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 huyện Yên Mỹ