Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ