Huyện Yên Mỹ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

       Ngày 17.1, huyện ủy Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

       Năm 2021, các cấp ủy đảng trong huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy đảng các cấp trong huyện đã ban hành các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện ủy Yên Mỹ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021, đảng bộ huyện Yên Mỹ kết nạp mới 99 đảng viên, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 442 đảng viên. Kết quả phân loại, đánh giá, đảng bộ huyện Yên Mỹ có 40/46 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 11 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gần 86% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng đảng bộ huyện Yên Mỹ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác phòng, chống dịch.

      Năm 2022, huyện ủy Yên Mỹ tập trung đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đề cao vai trò gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện Yên Mỹ đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Yên Mỹ trao giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đặng Tuấn Đạt (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh)

 

Đặng Tuấn Đạt - TT Văn hóa và truyền thanh