Quyết định: Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và Chợ nông sản tại xã Yên Phú

Quyết định: Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sông Hồng và Chợ nông sản tại xã Yên Phú