NGÂN HÀNG CSXH: Hiệu quả từ chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với mục tiêu không để một HSSV nào đã trúng tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và mua máy tính và các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, chính sách tín dụng HSSV của NHCSXH đã chuyển tải vốn vay đến đúng đối tượng hưởng lợi và được sử dụng có hiệu quả.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV kịp thời và vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tiếp tục tuyên truyền lan tỏa mục đích nhân văn của nguồn vốn vay HSSV, giúp thêm nhiều hơn nữa con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục “giấc mơ đèn sách”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi; về việc sử dụng vốn phải đúng mục đích và nghiêm túc thực hiện trả lãi, nợ gốc theo quy định. Bảo đảm giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học.

Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình tín dụng HSSV, cũng như cho vay HSSV để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến, bám sát quan điểm “không để các em phải bỏ học vì lý do tài chính và thiếu thiết bị học tập trực tuyến”, thời gian qua, toàn hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn và nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình này. Tính đến ngày 15-12-2022, dư nợ cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đạt hơn 6.945 triệu đồng, với 267 khách hàng đang vay vốn (trong đó HSSV vay vốn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 1.000 triệu đồng với 51 khách hàng vay vốn). Đặc biệt kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ đã giải ngân 3.091 triệu đồng với 147 khách hàng vay vốn từ đó giúp cho 150 HSSV có hoàn cảnh khó khăn có thêm chi phí để trang trải cho việc học tiếp và tiếp thục thực hiện “giấc mơ đèn sách” của mình.

Ngân hàng CSXH huyện.