Hiệu quả từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”.

      Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Mỹ đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội.

       Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay mua, thuê nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở hiện nay là 4,8%/năm, cho vay: Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay: Do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

       Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, người vay phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người vay vốn phải có đất thổ cư và vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên. Người vay vốn đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã, thị trấn có thể vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tại xã khác. Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của Nhà nước để chứng minh sử dụng vốn đúng mục đích. Đối với vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, người vay phải có giấy đề nghị vay vốn, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống.

        Các đối tượng được vay vốn ưu đãi là những người có công với cách mạng, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

        Để chủ trương của Chính phủ đi vào cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính Phủ đến người dân; tổ chức tập huấn về quy trình thẩm định, thủ tục, hồ sơ vay vốn đến Chính quyền địa phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn. Trên cơ sở đăng ký vay vốn của người dân, các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành bình xét. Cán bộ Ngân hàng CSXH thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đến ngày 31/3/2023 dư nợ trên địa bàn huyện trên 13 tỷ đồng với 46 khách hàng.

       Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều người được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện