Đảm bảo an sinh từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội ở Yên Mỹ.

         Hỗ trợ các đối tượng khó khăn về nhà ở là một chính sách hết sức cần thiết, quan trọng và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị. Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có mức thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện của huyện Yên Mỹ.

       Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay từ chương trình nhà ở xã hội rất thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người thu nhập thấp có điều kiện mua và xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc. Theo kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 10/5/2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng CSXH áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

         Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.

        Từ đó để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội, thời gian qua và các năm tiếp theo, Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Yên Mỹ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của ngân hàng chính sách xã hội  giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, điều kiện để được vay vốn... Trên cơ sở danh sách các đối tượng đăng ký, các đoàn thể phối hợp với UBND xã, phường tổ chức bình xét, cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Mỹ  thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay tối đa đến 25 năm. Đến nay Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Mỹ đã giải ngân gần 14 tỷ đồng từ chương tình cho vay nhà ở xã hội. Chương trình tín dụng chính sách này đã giúp cho 48 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, có động lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền để mọi đối tượng thụ hưởng nắm bắt được chính sách này, để nếu có nhu cầu sẽ được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Song song đó, ngân hàng cũng tập huấn cho các tổ tiết kiệm vay vốn, hội, đoàn thể… và thường xuyên cập nhật những văn bản mới để phát huy những cánh tay nối dài của NHCSXH trong việc hướng dẫn người dân khi có nhu cầu vay vốn”.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện